Feil
Utskrift

Regler for banekjøring

Skrevet av Thomas Bruvoll.

 

Hvilke biler kan delta?
Alle lukkede biler med fire hjul kan delta, cabriolet må ha hardtop og/ eller veltebøyle. Bilene må ha skilt, enten vanlige skilt hvitt med svart skrift eller grønt med svart skrift. Utenlandske skilt godtas, så fremt man har gyldig vognkort. På noen baner er det også tillatt med prøveskilt, dette vil bli opplyst om til de arrangementene det gjelder. 

Krav til bil
Bilene skal se hele og pene ut, de skal ikke ha skarpe kanter å ikke mangle vesentlige deler av karosseriet. Bilene skal ikke tydelig være billigbiler, vrakbiler eller jordebiler. De skal heller ikke ha større synlige rustskader. Skilt skal minimum benyttes bak. Batteri og andre komponenter skal være forsvarlig festet. Seter og belter skal være forsvarlig festet å være uten skader. Det godtas ikke noen form for lekkasjer. Lekkasjer som oppstår under kjøring på banen er sjåførens ansvar, sjåfør kan bli holdt økonomisk ansvarlig for skader på banen som kommer ved lekasje. Alle bilene skal ha slepekrok både foran og bak. Vi anbefaler også alle å utstyre bilene med hovedstrømbryter, og brannslukker. Husk å feste brannslukker forsvarlig. I biler som er utstyrt med hel/ halv bur, anbefaler vi bruk av bøtte stoler og fire punkts belte.

Krav til dekk
Gategodkjente sommerdekk eller R-slicks kan benyttes. Ved teknisk kontroll skal dekk ikke ha synlige korder. På vinterkjøringer godtas kun vinterdekk med eller uten pigg. Ved bruk av ispigg skal bilen minimum være utstyrt med halvbur. Regler for bruk av pigg dekk / ispigg kan variere fra bane til bane og hva som er lov å kjøre med vil bli oppgitt i informasjonen om arrangementet. 


Personlig utstyr
Det er påbudt med hjelm for alle i bilen, uansett om bilen er banerigget eller om den er standard utstyrt. Kravet om hjelm er absolutt og gjelder alle som er med i bilen eller kjører selv bil på bane. Hjelmen skal være gategodkjent. Det blir godtatt både hel og halvhjelm. Det er ikke ett krav men vi anbefaler alle også utstyre seg med personlig verneutstyr som kjøredress og hansker. 

Ved kjøring på banen
Vinduer skal lukkes, evt. 5cm åpning eller sikkerhetsnett, gjelder alle bilens vinduer soltak kan åpnes i luftestilling. Sikkerhetsbelter må benyttes. Lysbruk i henhold til veitrafikkloven. Dette gjelder, kjørelys, blinklys, bremselys osv.

Adferd
Det er ikke lov å spinne i gang, ingen burning eller lignende tillates i depoet og lineup. All kjøring i depoet skal foregå i gangfart, dette gjelder også parkeringsplasser og oppstillingsplasser. Stillestående burning tillates ikke noe sted på baneområdet. Det er heller ikke lov å spinne sirkler på banen. Det er ikke lov å kjøre ut på banen uten at det tydelig er vist tegn fra banemannskapene, at du får lov. De som bryter noe av dette kan bli bortvist fra arrangementet.

Lover og regler
Generelt gjelder vegtrafikkens lover og regler her som på landevegen. Ved overtredelser av disse kan du bli flagget av (sort flagg) og du kan få kjøreforbud. Det anbefales at olje er skiftet, bremsevæske og bremseklosser er kontrollert og at bilen er i teknisk god stand. Belte er påbudt under kjøring.


 

 

 

Flaggregler
- Blått flagg: Slipp forbi raskere kjøretøy som ligger bak
- Gult flagg: Fare på banen. Senk hastigheten, forbikjøring forbudt
- Grønt flagg: Banen er klar, kjør på
- Svart flagg: Brukes ved uaktsom kjøring. Fører må inn i depotet å henvende seg til baneleder
- Rødt flagg: Kjør ut av banen, du kan med en gang stille deg i kø for å kjøre utpå igjen.

På noen baner / arrangementer kan det brukes blinkende lys istedenfor flagg fargen på lysene har samme betydning som fargen på flaggene, informasjon om dette vil bli gitt på førermøte. 

Oppmøte
Teknisk begynner normalt 11.00 (om ikke annet står i info om dagen det gjelder), og det er førermøte 11.45, vær ute i god tid. På førermøte blir det gjennomgått sikkerhetsregler for kjøringen. Alle må ha førermøte for å slippe ut på banen.  Er det flere førere på samme bil må alle sjåførene være tilstede på førermøte. Tidene her kan bli forandret, følg med i info om arrangementet.

Når du ankommer banen
Fjern alle løse gjenstander fra bilen, husk også oljekanner osv i bagasjerom, det tillates absolutt ingen løse gjenstander i bilene.
For teknisk kontroll følg arrangørenes anvisninger, hvordan teknisk utføres kan variere fra bane til bane. Når du skal til teknisk kontroll vil du få utlevert ett skjema, hvor vi trenger litt info om deg og bilen, husk å skrive tydelig. Dette skjema er Bergen Gatebilklubb sin eiendom og skal leveres tilbake til arrangøren uansett om bilen blir godkjent eller ikke, samt om du forlater banen før du ankommer teknisk. Står du i kø for teknisk, ha vognkort og førerkort klart, ikke forlat bilen.
I 2011 innførte vi ett system som gjør at du ikke kan kjøre en bil som ikke er din på banen, dette for at ingen skal låne / leie en bil og bruke den på bane uten at eier er klar over det. Så hvis du skal kjøre en bil på banen som det ikke står ditt navn i vognkortet på enten som eier / medeier må du ha en fullmakt fra bilens eier om at du har lov å bruke den på banen.


Vi gjør oppmerksom på at Bergen Gatebilklubb ikke gir eller selger ut personlige opplysninger til tredje part, uten at det faller en rettslig dom hvor vi blir tvungen til utlevering av opplysninger til politi eller andre myndigheter. 

Registrering
Når bilen har vært igjennom teknisk kontroll leverer du skjemaet ferdig utfylt av deg, og teknisk kontrollør. Du betaler for kjøringen, husk å ha medlemskort klart, hvis du er nytt medlem og ikke fått medlemskort enda ta med kvittering for innbetalt medlems avgift. Fra 2012 vil Bergen Gatebilklubb sine kjøringer kun være åpen for medlemmer. Det er mulig å melde seg inn i klubben ved frammøte på banen.

Teknisk kontroll
Her vil kyndig personell se etter evt. feil og mangler ved bilen, her vil man se om skilt nr / chassis nr stemmer med vognkort, og at du er bilens eier eller har fått lov av eier å bruke den på banen, om bilen har synlige feil, at alle løse gjenstander er fjernet, at bilen ikke lekker noe som helst væske, at belter og stoler er forsvarlig festet, at batteri er forsvarlig festet, det vil kunne bli tatt bremsevæsketest. Vi anbefaler alle å sjekke dette før de reiser ut på banen så slipper du å komme ut å bli nektet å kjøre. Varselblink, bremselys, blinklys og kjørelys må virke.  Under teknisk kontroll vil bilen også bli kontrollert for skarpe kanter og det er personen som tar teknisk som utøver skjønn når han/ hun bestemmer om bilen får kjøre eller ikke på bakgrunn av om bilen ser tydelig ut som billigbil, vrakbil eller jordebil. Vi anbefaler motorvask før du ankommer baneområdet, da svetting av olje kan se ut som lekkasjer og kan gjøre at du ikke får kjøre på banen. 


 

Parkering
Parkering av biler som skal kjøre på banen skal parkeres inne i depoet, biler som ikke skal kjøres på banen, og biler som publikum ankommer i, skal parkeres på grusplassen på utsiden av depoet. Dette er absolutt og gjelder også trekkbiler og verksted/ mekanikker biler. Det kan på noen arrangementer være avgift på parkering, Noen biler fra crewet og biler som har spesielle arbeidsoppgaver i tilknytning til arrangementet kan få tillatelse til å parkere i depoet. Parkeringsbevis kreves. Det er ikke under noen omstendigheter lov å spinne / burne / sladde på grusplassen dette gjelder både publikum og de som kjører på banen, brudd på dette kan føre til at du blir utestengt  fra senere arrangement.


Publikum
Publikum kan befinne seg i selve depoet, ved klubbhuset på nordsiden av banen, oppå åsene langs depoet, og ved tårnet like ved depoet. Publikum har ikke lov å gå forbi/over autovern mot banen, heller ikke på plenene inne på baneområdet.

Fotografering / filming
Fotografering og filming er tillat for alle fra publikumsområdene, kun fotografer som er en del av crewet fra Bergen Gatebilklubb, eller har fått tillatelse fra sekretariatet, har lov å gå inn på selve banen og ta bilder eller filme, disse skal da være utstyrt med gul refleksvest. Denne skal være tatt helt på og ikke bare hengt i ett belte eller lignende. Bilder og filmer som blir tatt av crewet til Bergen Gatebilklubb vil kunne bli publisert uten sladd av skilt / kjennemerker. Bergen Gatebilklubb holder i disse dager på med å lage nye promoterings bilder og videoer for klubben og håper i den forbindelse at vi kan få lov å plassere kamera på noen av medlemmenes biler under kjøring.

Passasjerer i bilene
Det er lov å ha med 1 passasjer i bilen, passasjer skal sitte i sikkerhetsbelte i passasjer sete fremme. Det er påbudt med hjelm. Barneseter og småbarn (0-8år) er ikke tillatt i bilene.

Førermøte
Her må alle sjåfører som skal kjøre på banen være med her vil det bli en gjennomgang av reglene sikkerhetsrutinene for kjøring på banen, annet som blir gjennomgått på dette møtet er ansvar og risiko.

Ved havari
Bli sittende i bilen, det er ikke lov å gå ut av bilen for å rette på feil, selv om du selv vet hva feilen er.  Bli sittende i bilen og tenn varselblink eller ta venstre hånd, ut av fører vinduet, da vil en av Bergen Gatebilklubbs Rescue biler komme ut på banen og slepe deg ut av banen og inn i depoet. Er havariet skjedd grunnet lekkasje vil rescue bilen slepe deg letteste vei ut for å unngå søl på banen. Dersom du selv oppdager en lekkasje på din egen bil rull forsiktig ut på gresset / grusen for å unngå søl på banen. Det er heller ikke lov å gå ut av bilene for å skubbe løs biler som sitter fast.  Rescue bilene vil i noen situasjoner måtte prioritere hvilke biler som først får hjelp, her vil sjåføren av rescue bilen avgjøre alvorlighetsgrad og hente biler i tur og orden.
VED BRANN ER DET TILLATT Å FORLATE BILEN.

Banepersonell
Alt banepersonell, som beveger seg innenfor baneområdet skal til en hver tid bære gul refleksvest, eller annet synlighets klær. Vis hensyn til banemannskap. Følg til enhver tid beskjeder som blir gitt av Bergen Gatebilklubb sitt crew og eller banemannskaper.

Rydding
Ved arrangementets slutt må bane området ryddes, hele banen skal kostes og kantene skal legges tilbake slik det så ut da vi ankom baneområdet. Er alle med og tar i ett tak er dette unnagjort på ca 30 min, men etter hvert som folk reiser hjem blir tiden for rydding for de som er igjen lengre og lengre. Vi håper derfor at flere vil være med å rydde på anlegget når kjøringen er ferdig.

Ansvar
Sjåfør / eier av bil er ansvarlig for sin egen bil på banen, skader på biler dekkes ikke av Bergen Gatebilklubb, alt som foregår på banen er på eget ansvar. Hvis det tydelig er brudd på reglementet eller at en bil ødelegger banen ved grov uaktsomhet kan sjåfør / eier av bil bli holdt økonomisk ansvarlig.
Sjåfør / eier av bil kan bli holdt økonomisk ansvarlig for skader på banen som kommer av eks. lekkasjer, eller andre uforutsette ting som skjer med bilen, eller andre uforutsette hendelser med bilen. (Beløpet sjåfør / eier er ansvarlig for vil være Bergen Gatebilklubb sine direkte utgifter med å få banen ryddet eller reparert.) Dette beløpet vil bli fakturert av Bergen Gatebilklubb i alminnelig tid etter arrangementet, ubetalte fakturaer vil bli solgt til inkasso.